Selecteer een pagina

Tiny Forest Goorlooppark geopend

Op zaterdag 25 september opende wethouder Erik de Vries van stedelijk beheer en natuur het allereerste Tiny Forest in Helmond. Het Tiny Forest ligt bij de speeltuin Helmond-West in de wijk Mierlo-Hout. 

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos, ongeveer ter grootte van een tennisbaan. Dit minibos wordt aangelegd en beheerd volgens de methode van Dr. Akira Miyawaki, een Japanse ecoloog die het idee ook in Europa met succes introduceerde om in stedelijke gebieden toch een stukje herkenbare natuur te realiseren. Zo’n bosje bos is niet alleen een prettige plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen. Kinderen leren hier over de Nederlandse natuur en buurtbewoners ontmoeten elkaar op een prettige en gezonde plek. Leerlingen van de betrokken school in de buurt of kinderopvang dragen als ranger of boswachters mede zorg voor hun bosje, hun Tiny Forest.

Op initiatief van IVN-Nederland, een grote natuurorganisatie is enkele jaren geleden een project gestart om in minstens 200 stedelijke gebieden in Nederland zo’n minibosje aan te leggen, liefst door en voor kinderen. Ze zijn vooral bedoeld als leer- en speelplek in hun eigen wijk. Bij ieder mini-bos is daarom ook een “lesplaats” waar een groep kinderen door een leerkracht, natuurgids of natuurouder uit de wijk zich kan verwonderen over wat er allemaal gebeurt in de natuur dichtbij huis. Buurtvereniging Apostelwijk, Speeltuin Helmond-West en IVN-Helmond hebben enkele jaren geleden samen het initiatief genomen om een eerste Tiny Forest in Helmond te realiseren. Het gemeentebestuur van Helmond was direct enthousiast en wist ook snel de gemeenteraad te overtuigen van het aangename en nuttige van zo’n plan. Men besloot om uiteindelijk op vier plaatsen in Helmond zo’n Tiny Forest aan te leggen, om te beginnen in Mierlo-Hout en in Brouwhuis. De aanleg heeft wat meer voeten in de aarde gehad dan vooraf ingeschat; corona en een blank staand aanplantterrein in het Goorlooppark zorgden enkele keren voor ernstige vertraging, maar afgelopen voorjaar was het dan toch zover. Het terrein in Mierlo-Hout nabij de Goorloop aan het spoor werd op 25 maart met ruim 600 boompjes van verschillende soorten vol geplant en dit staat inmiddels volop te groeien! De koele en natte zomer van 2021 was in dit geval heel erg welkom.

Het Tiny Forest in Mierlo-Hout heeft een eigen naam gekregen, bedacht door een leerling van Basisschool De Westwijzer: the Magic Forest! Terecht een magisch klinkende naam, want als je op het aanplantterrein de jonge sprietjes tussen het manshoge onkruid ziet staan heb je wel wat fantasie nodig om te kunnen begrijpen dat hier echt een bos aan het groeien is.  

Op 25 september was het ook Nationale Burendag en buurtvereniging Apostelwijk vierde dat ook, dus werd het een gezellige boel daar bij het Goorlooppark. Ouders en kinderen uit Helmond-West, de speeltuin en de Apostelwijk toonden in ruime mate belangstelling voor “hun” Magic Forest dat als eerste werd gerealiseerd in Helmond. Er is afgelopen lente ook al een tweede mini-bos aangeplant; dit is in de wijk Brouwhuis. De opening hiervan zal later plaats vinden.