Selecteer een pagina

Natuurplatform Helmond


Natuurplatform Helmond is een samenwerkingsverband van in de Gemeente Helmond werkzame vrijwilligersorgansiaties, die zich nadrukkelijk bezighouden met het betrekken en/of bewustmaken van burgers, overheid en ander instanties bij het belang van natuur en natuurbeleving.

KNNV

De KNNV is de vereniging voor veldbiologie, voor actieve natuurliefhebbers en -beschermers. Voor mensen die graag meer over de natuur, planten en dieren willen weten en ervan genieten. KNNV-leden organiseren natuurexcursies, inventarisaties, lezingen en cursussen en wandelen, fietsen en kamperen veel buiten. Want wat is er leuker dan samen met anderen de natuur te ontdekken?

IVN Helmond

Het IVN Helmond is het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. Overal in het land bestaan lokale IVN-afdelingen die zijn aangesloten bij de landelijke vereniging. 

De vereniging organiseert activiteiten die ten doel hebben om de schoonheid van de natuur te laten ervaren. Het streven daarbij is het stimuleren van plezier, verwondering en aandacht, betrokkenheid, zorg en verantwoordelijkheid voor natuur en milieu.

Het IVN wil het natuur- en milieubesef bevorderen in de breedste zin van het woord.

Imkersvereniging Helmond e.o.

Imkersvereniging Helmond heeft een open-kring karakter. Iedereen kan er lid van worden: imkers, natuurliefhebbers, biologen, groenten- en fruittelers, bloemkwekers en overige belangstellenden. De meeste van onze activiteiten in verenigingsverband spelen zich af in en rondom onze Bijenhal in de Warande te Helmond. Daarnaast oefenen de imkers onder ons hun hobby bijna allemaal uit op hun eigen bijenstand(en) in en rondom Helmond.

Groei & Bloei

Groei & Bloei (KMTP) is een landelijke vereniging waar groenliefhebbers en vakmensen elkaar vinden in het delen en uitdragen van groenbeleving en -kennis. Groenkennis bevorderen, delen en uitdragen is het motto. Dat proberen wij als afdeling Helmond te bereiken door activiteiten te organiseren.

Voorstee

Voorstee is de nieuwe naam van Stichting Stadslandbouw Brandevoort, sinds 2014 een vaste kracht als het gaat om groene initiatieven in Brandevoort en Helmond. In de buurttuin worden ieder jaar biologische groenten geplant en geoogst, we bakken pizza’s van duurzame ingrediënten, en helpen bij het ‘wippen’ van tegels en planten van groen in de stad. We zijn continu aan het werk om onze omgeving groener en duurzamer te maken en anderen te leren hoe dit ook te doen

Landschapspark Kloostereind

De Stichting Landschapspark Kloostereind is samen met de Wijkraad Brouwhuis al jaren bezig met het gebied ten oosten en ten zuiden van de wijk. In ambtelijke kringen staat het gebied bekend als Geledingszone Brouwhuis. Het gebied is bedoeld als buffer tussen de wijk en de omliggende wegen en industriegebieden. Tevens is het voor de wijkbewoners een zogenaamd uitloopgebied.

WBE De Helm

WBE De Helm is opgericht in mei 1984. De vereniging bestaat uit 12 Beheer-/jachtcombinaties en heeft in totaal 38 leden. Zij beheren een gebied van totaal een kleine 6.000 ha in en rondom de Gemeente Helmond.