Selecteer een pagina

Klimaatverandering. Een ingewikkeld onderwerp waar veel mensen een mening over hebben. Dát het klimaat verandert en dat de mens daar een belangrijke rol in speelt staat niet meer ter discussie. Wethouder Erik de Vries van openbare ruimte en natuur vertelt wat er in Helmond gedaan wordt om de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. 

“Afgelopen zomer hebben we ze weer gezien: de beelden van overstromingen in Limburg en in Duitsland en België. Ernstige bosbranden in Zuid Europa. En hoewel in ons land deze zomer geen sprake was van hitte, was juli 2021 wereldwijd de warmste maand ooit. Uit onderzoek blijkt dat al deze zaken rechtstreeks te maken hebben met de opwarming van de aarde. We zullen heel snel ingrijpende maatregelen moeten nemen om die opwarming tot stilstand te brengen. Maar klimaatverandering is zó groot… Het kan mij soms overweldigen en jou misschien ook. Wat kunnen wij, jij en ik, inwoners van Helmond, nou doen om zo’n groot wereldwijd probleem op te lossen? Mijn antwoord is eenvoudig: alle kleine beetjes helpen! Het heeft dus wel degelijk zin wat je doet, ook al is het gevoelsmatig maar heel klein.”

Operatie Steenbreek 

“Ik neem Operatie Steenbreek als voorbeeld. In Helmond organiseren we dat op 25 september voor de tweede keer. IVN Helmond is daar ook bij betrokken. De komende jaren komt Steenbreek twee keer per jaar naar Helmond, telkens in andere wijken. Dan kun je zeggen: wat heeft dat nou voor zin? Een paar stoeptegels uit je tuin halen en er een paar plantjes voor terugzetten? Ik ben ervan overtuigd dat het wel degelijk zin heeft! In Helmond is zo’n 70% van de tuinen versteend. Dan blijft er maar weinig ruimte over voor de natuur. Elke vierkante meter groen erbij is meegenomen. Het zorgt ervoor dat regenwater beter in de bodem kan zakken, riolen minder belast worden bij zomerse hoosbuien en de temperatuur in de stad lager wordt. De eerste Operatie Steenbreek in Helmond was dit voorjaar vanwege de coronabeperkingen beperkt van omvang. Toch zijn toen op één zaterdagochtend 54 tuinen een beetje groener gemaakt. Ik vind dat een mooi resultaat.”

Groen Klimaatplein 

“Een ander voorbeeld: afgelopen voorjaar heeft tuincentrum Coppelmans met subsidie van de gemeente een Groen Klimaatplein geopend. Elke inwoner kan daar inspiratie vinden om de tuin verder te vergroenen. Steeds meer tuincentra krijgen een Groen Klimaatplein. In Nederland zijn 5,5 miljoen tuinen. Als elke tuin 10 m2 extra groen krijgt ontstaat er 55 km2 nieuw groen. Dat staat gelijk aan de oppervlakte van de gehele Veluwe! Zo zie je dat als veel mensen kleine maatregelen nemen dit wel degelijk verschil maakt.”

Bewustwording 

“Voor veel mensen is klimaatverandering nog altijd een ‘ver van hun bed show’. De lezers van dit blad zijn zich hier wellicht al wat meer van bewust, maar bij de gemiddelde Helmonder hebben we hier de komende jaren nog een wereld te winnen. Vanuit de gemeente zullen we de komende jaren dan ook inzetten op meer bewustwording. Met publieksacties zoals Operatie Steenbreek maar ook met artikelen in lokale media en filmpjes op onze website en social media. Ik maak van deze gelegenheid gebruik om iedereen die dit stukje leest te vragen om op zijn of haar eigen manier ambassadeur te zijn voor maatregelen tegen klimaatverandering. Vertel de mensen in je omgeving wat ze zelf kunnen doen. De tuin te vergroenen, een regenton aan te schaffen, een groen dak aanleggen, etc. Want al die kleine beetjes samen helpen écht!”