Selecteer een pagina

Het is steeds weer genieten als je in de natuur jonge mensen bezig ziet als levende helpende handjes. Scoutingleden van Jan Baloys, Scouting Leonardus en Scouting Paulus zijn vijf jaar bezig geweest om zaailingen van dennen en berken uit te trekken rondom een aantal vennen in de Stiphoutse Bossen.

Even opfrissen: in 2014 werden in opdracht van de gemeente Helmond de oevers van vijf vennen flink verbreed door het bos te rooien dat tot dan overal tot aan de rand van het water stond. Met grote machines werden de oevers van het Langdaalven, Kulekesven, Rondven, Wasven en Kikkerven verbreed tot hier en daar wel 50m. De kaal gemaakte stroken werden afgeplagd tot op de zandbodem en alleen de boomstronken bleven zichtbaar achter nadat enorme bergen humus waren afgevoerd. Waarom moest dat eigenlijk gebeuren? Experts hadden duidelijk gemaakt dat de bomen bijna 100 jaar lang hun naalden, blad, dennenappels en ander organisch materiaal deels ook in de vennen hadden afgezet waardoor de waterkwaliteit sterk achteruit ging. Het water werd voedselrijker, ook door de stikstofdepositie, wat begon te leiden tot een andere begroeiing zowel in de vennen als op de oevers. Salamanders en hagedissen konden steeds minder geschikte schuilplaatsen op het droge vinden en kikkers verdwenen meer en meer. Conclusie: als we niet ingrijpen zal de biodiversiteit in en rond deze vennen onomkeerbaar gaan veranderen, zelfs helemaal verdwijnen op den duur. Het vooruitzicht was dat na de bomenkap rond de vennen de heide zich opnieuw zou gaan ontwikkelen; het zaad lag immers al die tijd kiemkrachtig te wachten in de bodem en zou zeker gaan opkomen en zorgen voor nieuwe dopheide en struikheide. Op deze nieuwe oevers zou de biodiversiteit kunnen toenemen en daarnaast ook voor de vele recreanten een heel andere aanblik bieden met grotere open gebieden rond ieder ven. Dus zo geschiedde. Wat er daarna gebeurde was voorspelbaar: niet alleen heide kwam tot ontwikkeling, maar ook zaailingen van de bomen rondom, met name van berken en grove dennen kwamen in grote getale op. En dat vroeg om ingrijpen om te voorkomen dat er na een jaar of tien opnieuw bos ontstaan zou zijn. Dus weg met die jonge dennen en weg met die berken. Daarvoor zijn scoutinggroepen benaderd: willen jullie een van die vennen adopteren en er enkele keren per jaar naartoe gaan om die jonge zaailingen uit te plukken? Dat lukte vrijwel direct en inmiddels hebben die jongens en meiden dat al vijf jaar lang vol gehouden! IVN-Helmond zorgde voor de coördinatie, voor een traktatie en voor een regelmatig natuurmomentje. Hierbij werden de harde werkers getrakteerd op verwondering wekkende presentaties door IVN-gidsen. Heb je ooit een vleesetend plantje van dichtbij gezien? Heb je ooit een salamander op je hand gezet? Prachtig toch en die jongelui maar genieten, vijf jaar lang, ieder voor- en najaar. En ook belangrijk: er ontstond iets van een relatie tussen de scoutinggroepen en “hun” ven; en natuurlijk bewustwording van kwetsbare en maakbare natuur. Maar die periode verstreek terwijl de klus nog niet klaar was in 2020.

Daarom zijn de scouts uitgenodigd om samen voor een nieuwe periode te gaan en gelukkig kon dat op voldoende instemming rekenen: er is een nieuwe overeenkomst gesloten tussen gemeente en IVN. En de scoutinggroepen zullen ook komende jaren, zeker tot 2023 opnieuw te vinden zijn bij “hun” ven in de Stiphoutse Bossen. De natuur vaart er wel bij, ook al weten we dat daar jaarlijks vele helpende handen bij nodig zijn. Het adoptieplan gaat door! Dank je wel en veel succes Scouting Jan Baloys, Scouting Leonardus en Scouting Paulus. Brengt dit mooie plan je op het idee om ook eens in de natuur te komen werken: ieder jaar wordt de Nationale Natuurwerkdag gehouden, ook in Helmond, ook in de Stiphoutse Bossen. Kom dus eens lang en schroom niet om met stevige schoenen en werkhandschoenen te verschijnen want ook hier geldt: hoe meer handen, hoe meer resultaat. Kijk vooraf op www.ivn.nl/helmond en je vindt nog meer informatie over natuurwerk en adoptieplan Stiphoutse Vennen.